22 juni 2021

Conflicten in de nasleep van corona

 

 

__________________________________________________________________________

26 maart 2021

Waarom ik mediator werd

__________________________________________________________________________

De sleutelrol van advocaten bij een mediation

  __________________________________________________________________________

Mediation = water bij de wijn

__________________________________________________________________________

Waarom zou ik meedoen aan een mediation als ik zit met een zakelijk conflict?

__________________________________________________________________________

 

13 augustus 2020

Een tussenpartijdige aanpak van conflicten – vaak de beste keus

Lukt het partijen onderling niet een conflict op te lossen, dan is professionele bijstand nodig. Dat kan bijvoorbeeld door een neutrale derde te laten beslissen over het conflict. Of een neutrale derde kan partijen helpen het conflict zelf op te lossen. Geschillenbeslechting buiten de rechter om wordt vaak alternatieve geschillenbeslechting of Alternative Dispute Resolution (ADR) genoemd. Deze term suggereert dat een gang naar de rechter de norm is. De term alternatief zet deze vorm bovendien in de ‘softe’ hoek. Ten onrechte, vinden wij. ADR past bij uitstek in een zakelijke bedrijfscultuur, en zou veel vaker de eerste keus kunnen of moeten zijn.

Boven- en tussenpartijdige oplossing

Wanneer partijen elkaar nodig hebben, terwijl dat wat zij willen niet met elkaar te verenigen is,  dan is er sprake van een conflict. Partijen kunnen dan een neutrale derde (meestal de rechter) laten beslissen, of een neutrale derde vragen hen te helpen het conflict zelf op te lossen. Deze twee verschillende vormen worden bovenpartijdige en tussenpartijdige geschilbeslechting genoemd. Een toelichting:

 1. Bij bovenpartijdige geschilbeslechting dragen partijen de beslissing over hun conflict over aan een onafhankelijke derde die op basis van rechtsregels het geschil eerlijk en bindend beslecht. Deze derde neemt een beslissing over de voorgelegde kwestie, op basis van de over een weer door partijen gegeven argumenten. Het meest bekende voorbeeld is de overheidsrechter. Maar ook arbitrage en bindend advies (zoals De Rijdende Rechter of de Geschillencommissies) zijn vormen van geschilbeslechting door een derde die boven partijen staat.
 1. Ook bij tussenpartijdige geschilbeslechting kan een neutrale derde ingeschakeld worden. Deze neutrale derde helpt de conflictpartijen er samen uit te komen, terwijl hij zelf geen bindende uitspraak doet over het conflict. Denk hierbij aan begeleid onderhandelen door een inhoudelijk deskundige zoals early neutral evaluation, factfinding of een minitrial. Een ander voorbeeld is mediation. Dit is een professionele en gestructureerde methode waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel is om in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Zelfbeschikking van partijen, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop.

Wanneer is welke aanpak geschikt?

Als het gaat om een ja/nee-kwestie, een niet onderhandelbaar geschil of een principieel antwoord op een juridische vraag ligt een bovenpartijdige aanpak het meest voor de hand.

Of een tussenpartijdige oplossing kansrijk is, hangt in de eerste plaats af van de onderhandelingsbereidheid van partijen. Willen partijen überhaupt naar elkaar luisteren en bespreken wat hen verdeeld houdt? Is er ruimte om te onderhandelen? Hebben partijen elkaar iets te bieden, mogelijk ook buiten de conflictsituatie? Als aan deze voorwaarden is voldaan, dan is een tussenpartijdige oplossing mogelijk. In de praktijk wordt bovenpartijdige en tussenpartijdige geschilbeslechting soms ook na en door elkaar gebruikt

Voordelen van tussenpartijdige oplossing

Een groot voordeel van een tussenpartijdige oplossing is dat partijen er samen zijn uitgekomen. Daardoor is het waarschijnlijker dat de uitkomst ook in de toekomst door partijen gedragen wordt. Bovendien kunnen partijen een maatwerkoplossing bereiken die meer omvat dan wanneer de knoop door een bovenpartijdige rechter is doorgehakt. Want al onderhandelend kunnen partijen extra’s bedenken, waardoor beide partijen er beter van worden. Op die manier wordt de te verdelen ‘taart’ vergroot. Partijen hebben bovendien zelf de snelheid van het proces in de hand. Dit werkt een kosteneffectieve oplossing – die bij vaak (zakelijke) geschillen gewenst is – in de hand.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de verschillende vormen van geschillenbeslechting en de voor- en nadelen daarvan? Of wilt een advies over het voorkomen of het oplossen van een specifiek geschil? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We staan u graag te woord.

__________________________________________________________________________________________

22 april 2020

Interview Mr. Online

Arjan van Niel hoeft geen rekening te houden met kaders bestaande kantoren

Overstap van de week is Arjan van Niel. Samen met Rick Geerars heeft hij per 1 april KRAFT advocaten opgericht. Van Niel begon zijn carrière bij NautaDutilh, waarna hij als advocaat bij Van Doorne heeft gewerkt en daarna als zelfstandig gevestigd advocaat.

Van harte gefeliciteerd, een nieuw kantoor. Heeft u de inrichting van uw kantoor zelf gedaan?
Bedankt! We huren een mooie ruimte aan het Kraanspoor met een fantastisch uitzicht over de NDSM-werf en het IJ. Het voordeel is dat de inrichting grotendeels wordt geregeld, evenals de ontvangstruimte, vergaderzalen en andere faciliteiten. Zo kunnen wij ons richten op de vele andere zaken die komen kijken bij de opstart van een nieuw kantoor.

Heeft u met uw kantoor een gat in de markt gevonden?
Ik denk niet dat er in de juridische markt echt een ‘gat’ is dat gevuld zou moeten worden. We vervullen denk ik met name een wens van onszelf, namelijk werk doen dat we leuk vinden, voor klanten die wij leuk vinden en op de manier zoals wij dat zelf willen. We worden beiden enthousiast van het werken als advocaat en richten de dienstverlening graag op onze eigen manier in, zonder rekening te hoeven houden met de kaders van bestaande kantoren.

U heeft dit kantoor samen met Rick Geerars. Vormen jullie zakelijk een ‘dream team’?
Rick en ik kennen elkaar al lang. Sterker nog, Rick was mijn stagebegeleider toen ik als student een stage deed bij BakerMcKenzie. Sindsdien hebben we contact gehouden en eind vorig jaar het plan gevat samen een kantoor te starten. Wij sluiten qua werkervaring ook goed op elkaar aan, Rick heeft veel ervaring met procederen en ik in de adviespraktijk. Wellicht belangrijker nog is dat we ook persoonlijk een goede klik hebben. Dat samen komt inderdaad dicht bij een dream team.

U bent in een bijzondere situatie gestart. Dat had u vooraf niet verwacht natuurlijk. Hebt u al spijt van uw beslissing?
We verkeren inderdaad in een bijzondere situatie nu, maar spijt hebben we niet. Ik denk dat iedere crisis ook weer kansen biedt en vooral voor een jong kantoor als het onze waar we tegen competitieve tarieven hoogwaardige dienstverlening kunnen bieden. Al helpen we op dit moment veel van onze bestaande klanten op pro bono-basis. Veel van hen zijn actief in de retailsector en hebben het nu zwaar te verduren.

Wat voor soort bijzondere zaak hoopt u met uw nieuwe kantoor te mogen behartigen?
Ik heb in de jaren hiervoor al aan mooie transacties mogen meewerken en nog voordat ons kantoor goed en wel stond hebben Rick en ik een interessante procedure voor de Ondernemingskamer gevoerd. Dat is eigenlijk precies wat we willen doen en ieder dossier heeft vaak genoeg in zich om het toch weer anders en bijzonder te laten zijn. Wat ik ook leuk vind aan de zaken waar we aan werken of hebben gewerkt, is dat veel mensen er links of rechts iets mee hebben of van vinden, omdat het vaak gaat om bekende ketens of merken. Het is toch mooi om tegen je kinderen (Rick heeft er vier en ik drie) te kunnen zeggen te hebben meegewerkt aan de Sinterklaasfilm of het laten voortbestaan van hun favoriete speelgoedwinkel.

__________________________________________________________________________________________

11 april 2020

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid

Deze week is het wetsvoorstel ‘Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid’ ingediend bij de Tweede Kamer. Naar verwachting wordt volgende week gestemd over het wetsvoorstel. Deze wet maakt het kort gezegd onder meer mogelijk om op verschillende terreinen tijdelijk elektronische middelen te gebruiken, waar nu nog fysieke overleg- en besluitvormingsprocedures zijn voorgeschreven. N.V.’s, B.V.’s en verenigingen mogen straks – onder voorwaarden – een volledig digitale algemene (leden)vergadering houden.

__________________________________________________________________________________________

27 maart 2020

Overzicht overheidsmaatregelen voor ondernemers die getroffen zijn door de coronacrisis

Nog niet alle regelingen zijn al ‘operationeel’ maar gelden in principe (voor omzetverlies) vanaf 1 maart 2020.  De maatregelen die de overheid heeft aangekondigd om ondernemers financieel te ondersteunen vallen uiteen in drie categorieën:

 1. Belastingen: verlaging en uitstel aanslagen
 2. Arbeidstijdverkorting: verruiming mogelijkheden
 3. Aanvullende financiering: aantrekken vergemakkelijken

Belastingen: verlaging en uitstel aanslagen

 • Invordering stopt direct
 • Invorderingsrente tijdelijk van 4% naar 0,01%
 • Geen verzuimboete
 • Geldt voor: inkomstenbelasting, vennootschapsbelasting, loonbelasting en btw (omzetbelasting) [Let op: eventueel aan voorwaarden verbonden en uitstelaanvraag vervangt niet een ‘melding betalingsonmacht’]

Arbeidstijdverkorting: verruiming mogelijkheden

 • Werktijdverkorting: niet meer mogelijk
 • Vervangende ruimere regeling – Noodfonds Overbrugging Werkgelegenheid
 • Enkele kenmerken van de regeling:
  • Werkgever wordt in loonkosten tegemoet gekomen door het UWV
  • Werkgever moet loon doorbetalen
  • Niet nodig om op persoonsniveau te specificeren: collectieve regeling toeziend op totale loonsom van werkgever
  • Hoogte tegemoetkoming is pro rata afhankelijk van terugval in omzet, maximaal 90% van de loonsom.
  • UWV betaalt voorschot van 80% van de tegemoetkoming
  • Tegemoetkoming wordt alleen uitgekeerd bij minimaal 20% omzetverlies (vanaf 1 maart 2020)
  • Tegemoetkoming geldt voor 3 maanden, eenmalige verlenging van nog eens 3 maanden is mogelijk
  • Recht op aanvraag ontslag wegens bedrijfseconomische redenen vervalt

Aanvullende financiering: aantrekken vergemakkelijken

Wat komt er nog aan?

 • Compensatieregeling getroffen sectoren Ministerie van Economische Zaken
 • Compensatieregelingen Europese Unie (EU)