Zakelijke conflicten

Conflicten in een zakelijke setting komen vaak voor. Denk hierbij aan:

 • spanningen tussen bestuurders binnen een onderneming;
 • onderlinge conflicten tussen aandeelhouders;
 • verschillen in de uitleg van een contract;
 • geschillen in de relatie tussen klanten en een leveranciers;
 • geschillen bij een bedrijfsovername

Een conflict is tijdrovend, kost veel energie en is duur. Niet zelden komen de prestaties en de financiële resultaten van een onderneming onder druk te staan door conflicten. Het is dan ook van belang dat ondernemingen in staat zijn conflicten op een snelle en efficiënte wijze te hanteren en op te lossen.

Strategiegesprek

Wilt u overleggen over een (dreigend) zakelijk conflict? Of wilt u meer weten over het mediationproces? Neem dan contact op met MfN-registermediator & advocaat Rick Geerars voor een vrijblijvend strategiegesprek of download hieronder een kopie van onze Whitepaper Zakelijke Mediation.

 

 

WAT IS MEDIATION?

Mediation is een professionele en gestructureerde methode waarbij een neutrale bemiddelingsdeskundige, de mediator, de communicatie en onderhandelingen tussen partijen begeleidt. Het doel is om in korte tijd tot een gezamenlijk gedragen besluit te komen. Zelfbeschikking van partijen, vrijwilligheid en vertrouwelijkheid staan daarbij voorop.

Waarom mediation bij een zakelijk conflict?

 • Mediation is tijdbesparend: anders dan in een juridische procedure hebben deelnemers zelf de snelheid in de hand.
 • Mediation bespaart kosten: mediation is in de regel een stuk goedkoper dan een juridische procedure.
 • Mediation biedt partijen de mogelijkheid een oplossing te bereiken die meer omvat dan een uitspraak van de rechter. Een rechterlijke uitspraak is beperkt tot de vraag die aan de rechter wordt voorgelegd. In een mediation kunnen allerlei onderwerpen aan bod komen.
 • Een rechter hoort de argumenten van beide partijen aan en hakt vervolgens een knoop door. Bij mediation wordt niet zozeer gekeken naar de standpunten van partijen, maar naar de achterliggende behoeften, wensen en zorgen van de deelnemers. Dat klinkt misschien soft, maar zodra over en weer duidelijk is wat voor een ieder echt belangrijk is, kunnen de deelnemers sneller komen tot een win-winoplossing.
 • Omdat de partijen er samen uitgekomen zijn, is de kans groter dat de uitkomst ook in de toekomst door partijen gedragen wordt.
 • Bovendien leidt niemand gezichtsverlies.
 • Mediation geschiedt op basis van geheimhouding; wat tijdens een mediation wordt besproken valt onder de geheimhoudingsplicht. De geheimhoudingsplicht geldt voor zowel de deelnemende partijen als ook voor de mediator. Dit betekent geen onnodige en schadelijke media-aandacht en geen reputatieschade.
 
Aanbod mediation KRAFT


Eendaagse mediation

Voor zakelijke conflicten met een groot financieel belang of spoedeisendheid bestaat de mogelijkheid van eendaagse mediation. Alle betrokken partijen en eventuele adviseurs zijn gedurende één gehele dag bijeen met als doel diezelfde dag de mediation af te ronden.

Doordat de deelnemers zich een dag volledig op het conflict richten, ontstaat een pressure cooker die alle deelnemers uitdaagt om tot een goede oplossing te komen en het conflict te beëindigen.

Eendaagse mediation is een flexibel proces op basis van hetgeen die dag nodig is, waarbij tijd wordt ingeruimd voor caucus en onderling overleg.

Boardroom mediation

Conflicten op het hoogste niveau van een organisatie kunnen een gevaar vormen voor de governance. De organisatie heeft dan ook belang bij een snelle, discrete en houdbare oplossing van het geschil zonder onrust, gezichtsverlies en reputatieschade.

Als boardroom mediator en geaccrediteerd gespreksleider begeleidt Rick Geerars maatschappen, raden van bestuur, commissarissen en toezichthouders naar duurzame oplossingen voor interne conflicten. Conflictanalyse, effectieve communicatie en herstel van vertrouwen staan hierbij voorop.

In-company mediation

Voor een succesvolle onderneming is het essentieel dat medewerkers als een team kunnen samenwerken. Naarmate een onderneming groeit, is er meer kans op conflicten tussen collega’s. Dit kan leiden tot:

 • Toename in verzuim
 • Teruglopende productiviteit
 • Gebrek aan synergie en teamwork
 • Gemiste deadlines
 • Juridische procedures

In-company mediation is een effectieve en gestructureerde methode om conflicten te herkennen, hanteren en op te lossen. Hierdoor wordt de conflictvaardigheid van de organisatie vergroot, waardoor de prestaties verbeteren.

Maatwerk

In veel gevallen is niet op voorhand te zeggen hoe omvangrijk een conflict is en hoeveel tijd zal zijn gemoeid met de mediation. Het mediationproces is immers grotendeels afhankelijk van de inzet van de deelnemers. Maatwerk is dan geboden.

De ervaring leert dat deelnemers in drie à vier sessies van twee uur vaak tot goede oplossingen kunnen komen. Een periode van twee weken tussen de sessies is daarbij gebruikelijk.